Svenska


Konsulttjänster med fokus på

organisationer och företag som verkar

för ett bättre samhälle


Välkommen till Franly Advisory!


Franly Advisory AB grundades 2019 och är sprungen ur mina erfarenheter från ett spännnade och lärorikt äventyr under mer än 20 år då jag arbetat för svenska och internationella organisationer och företag som strävat efter samhällsförbättringar. Samarbeten mellan många aktörer har varit ledstjärnan för att nå ny kunskap och bli framgångsrik i både affärer och samhällsutveckling.


Franly Advisory är också grundad på min starka övertygelse om mervärdet när det globala möter det lokala, en sund omgivning och miljö samt möjligheter att utveckla kunskap i en tillåtande atmosfär.


Följ med - äventyret fortsätter och jag är ivrig att utveckla nya och gamla idéer tillsammans med nyfikna kunder, kollegor och affärssamarbetspartners. 


Francisca Herodes

Founder & Partner

Foto: Paloma Herodes