Om

Om grundaren


Francisca Herodes har haft förmånen att arbeta på många sorters arbetsplatser i olika roller, både i Sverige och internationellt. Över 20 år har hon varit samhällsrådgivare både i konsultroller där hon stöttat företag och som anställd inom lokala regionala, nationella och internationella/EU sammanhang.


Hennes arbetsuppgifter har bland annat varit förändringsarbete, analyser och utvärderingar, strategisk kommunikation och påverkansstrategier. Francisca har också arbetat många år med platsattraktion och möjligheter att knyta ihop globala utländska företag och aktörer med en lokal plats. Dessutom är hon en van talare och har genom åren modererat en mängd konferenser, workshops och samtal.


Nyfikenhet och förmågan att skapa utveckling i initiativ har genom åren fördjupats och förfinats parallellt med tillskansande av kunskaper i solida metoder inom ramen för de tjänster Franly Advisory erbjuder.


Francisca har studerat och arbetat i flera länder (t.ex. Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Kenya) och hon kan flera språk (bl.a. svenska, engelska, franska, tyska, spanska). Hon är jur kand och har forskat inom statsvetenskap om EU:s påverkan på lokalt och regionalt arbete runtom om i Europa. Hennes erfarenheter omfattar verksamhets- och affärsutvecklande roller, ofta i ledningsposition inom såväl det offentliga som det privata, samt uppdrag inom den ideella sektorn.
Exempel på arbetslivserfarenhet och uppdrag


 • Flertalet kommuner, t.ex. Stockholms stad
 • Ernst & Young
 • PricewaterhouseCoopers
 • Europeiska kommissionen
 • College of Europe
 • Svenska Ambassaden i Kenya
 • Regionala aktörer i Norden
 • Västernorrland och Jämtlands representationskontor i Bryssel
 • Flertalet myndigheter
 • Ideell sektor (t.ex Barnen Framför Allt)
 • Hill & Knowton
 • Näringsdepartementet
 • Ramböll Management Consulting
 • Business Sweden – Sveriges Export- och Investeringsråd

  Foto: Paloma Herodes