Tjänster

NAVIGERING I EN

FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Tjänster


Att hålla fokus i en verksamhet men samtidigt förhålla sig till en omvärld i ständig förändring är en balansakt i sig. Olika insatser behövs i olika lägen. Franly Advisory lyssnar in era behov, ger rekommendationer hur en insats kan behöva formeras och jobbar kundnära genom hela uppdraget. Franly Advisory sätter stort värde på nytta, dialog och resultat som är både användbara och hållbara för såväl kunden som samhället i stort.


Exempel på tjänster:

 • Analyser
 • Utvärderingar, process- och följeutvärderingar
 • Managementkonsulting
 • Kvalificerade utredningar
 • Intervjustudier
 • Marknadsanalyser
 • Policy- och regelverksutveckling
 • Verksamhets- och organisationsfrågor
 • Public Affairs
 • Strategisk kommunikation
 • Styrningsfrågor
 • Moderatorsuppdrag
 • Workshopledare
 • Talare om lokal- och regional utveckling i EU-perspektiv


Exempel på tematiska områden:

 • Internationellt samarbete / EU-frågor
 • Näringslivspolitik
 • Klimat, miljö- och energifrågor
 • Forskning och innovation
 • Internationellt utvecklingsarbete
 • Lokala tillväxtstrategier, gränsöverskridande regionala samarbeten
 • Affärsutveckling och företagsetableringar/expansion
 • Utländska direktinvesteringar på den nordiska marknaden
 • Publika finansieringsfrågor


Typiska kunder är:

 • Lokala/regionala offentliga aktörer
 • Företag och företagssammanslutningar i Norden
 • Utlandsägda företag med intresse för Norden som marknad
 • Ideell sektor
 • Nationella och internationella myndigheter, departement och organisationer
 • Utrednings-/forskningsnära aktörerIDÈGENERERING

Idégenereringsprojekt


Nyligen har ett par projektidéer initierats och bärigheten i dessa utvärderas för närvarande. 


Nuvarande teman rör följande områden:


 • EU och dess framtid
 • Förbättrat system för att tillvarata resultat från offentligfinansierade projekt. 


Information om pågående projekt kommer publiceras längre fram här.


För mer information, vänligen kontakta Franly Advisory. Länk till kontaktuppgifter.