Svenska

FRANLY ADVISORY AB

Konsulttjänster med fokus på skärningspunkten mellan 

företag - offentlig sektor - akademi - civilsamhälle

OM GRUNDAREN 


Välkommen till Franly! 


Francisca Herodes startade Franly Advisory AB för att fortsatt arbeta i uppdrag som bidrar till en bra samhällsutveckling. Detta sker ofta i samarbete mellan olika typer av aktörer från den privata företagssidan, den offentliga sektorn, akademi och det civila samhället. 


Med Franciscas erfarenheter från verksamhets- och affärsutvecklande roller, ofta i ledningsposition från en bredd av aktörer både i Sverige och internationellt erbjuds en rådgivning med gedigen kunskap och nya perspektiv. Hon har verkat som samhällsrådgivare både i konsultroller och som anställd i både privat och offentligt sektor - lokalt, regionalt, nationellt och EU/internationellt. 


Franciscas arbetsuppgifter har bland annat varit förändringsarbete, analyser och utvärderingar, strategisk kommunikation och påverkansstrategier. Hon har en djup kunskap om lokal och regional utveckling, näringslivsfrämjande insatser, innovationsutveckling, kulturmiljöer och kulturarvsfrågor. Hon har även arbetat många år med platsattraktion och möjligheter att knyta ihop globala utländska företag och aktörer med en lokal plats. Hennes kunskaper om hur omvärlden och särskilt hur EU påverkar samhällsutvecklingen har genom åren fördjupats tack vare olika uppdrag och förstärkts genom forskarstudier inom statsvetenskap. Francisca är en van talare med stark erfarenhet av strategisk kommunikation, planering och genomförande, inklusive moderatorskap, av en mängd konferenser, workshops och samtal.

Tjänster

Att hålla fokus i en verksamhet men samtidigt förhålla sig till en omvärld i ständig förändring är en balansakt i sig. Franly Advisory lyssnar in era behov, ger rekommendationer om hur en insats kan behöva designas och jobbar kundnära genom hela uppdraget. Franly Advisory sätter stort värde på nytta, dialog och resultat som är både användbara och hållbara för såväl kunden som samhället i stort.   

Strategi


Ett strategiskt förhållningssätt är grunden till ett lyckat resultat men kräver beslut om rätt saker på rätt tidpunkt.


Strategisk rådgivning erbjuds i form av en rad olika tjänsteslag: läs mer

Processledning


När många perspektiv behöver tas om hand och flera aktörer kan vara involverade kräver uppdragen en process som både leder, lyssnar och styr. 


Läs mer

Moderator


För konferenser och workshop erbjuds tjänsten moderator för olika typer av format såsom fysiska och digitala.Läs mer