Verksamhetsutveckling

VERKSAMHETS-UTVECKLING

Verksamhet & strategi

Att hålla fokus i en verksamhet men samtidigt förhålla sig till en omvärld i ständig förändring är en balansakt i sig. Franly Advisory lyssnar in era behov, ger rekommendationer om hur en insats kan behöva designas och jobbar kundnära genom hela uppdraget. Franly Advisory sätter stort värde på nytta, dialog och resultat som är både användbara och hållbara för såväl kunden som samhället i stort. 


Ett strategiskt förhållningssätt är grunden till ett lyckat resultat men kräver beslut om rätt saker på rätt tidpunkt. Strategisk rådgivning erbjuds i form av en rad olika tjänsteslag, såsom exempelvis:

 • Analyser
 • Utvärderingar & följeforskning
 • Kvalificerade utredningar
 • Marknadsanalyser
 • Strategisk kommunikation & Public Affairs
 • Policy- och regelverksutveckling
 • Styrning och övriga verksamhets- och organisationsfrågor
 • Interimuppdrag

Exempel på typiska kundaktörer

 • Lokala/regionala offentliga aktörer
 • Företag och näringslivets främjandeorganisationer
 • Utlandsägda företag med intresse för Norden som marknad
 • Branschorganisationer
 • Civilsamhället
 • Nationella och internationella myndigheter, departement
 • Akademi
 • Utrednings- /forskningsnära aktörer

Exempel på tematiska områden

 • Näringslivsfrämjande
 • Innovationer och FoU-relaterade satsningar
 • Lokal- och regionalpolitiska insatser
 • Kulturarvsfrågor
 • Gränsöverskridande regionala samarbeten
 • Företagsetableringar/expansion
 • Internationalisering och utländska direktinvesteringar på den nordiska marknaden
 • EU-frågor, t.ex. finansiering, sammanhållningspolitiken
 • Internationellt samarbete

Din expert på förändringsresan erbjuder skräddarsydda tjänster inom en bredd av sektorer för att möta aktuella behov

unsplash