Om företaget

OM FÖRETAGET

OM GRUNDAREN

Francisca Herodes

Francisca Herodes startade Franly Advisory AB 2019 för att fortsatt arbeta i uppdrag som bidrar till en bra samhällsutveckling. Förmåga till att bidra till goda samarbeten mellan olika typer av aktörer - den privata företagssidan, den offentliga sektorn, akademi och det civila samhället - är ledstjärnan för att nå ny kunskap och skapa framgång i både affärer och samhällsutveckling.


Med Franciscas erfarenheter från verksamhets- och affärsutvecklande roller, ofta i ledningsposition från en bredd av aktörer både i Sverige och internationellt erbjuds en rådgivning med gedigen kunskap och nya perspektiv. Hon har verkat som samhällsrådgivare både i konsultroller och som anställd i både privat och offentligt sektor - lokalt, regionalt, nationellt och EU/internationellt.


Franciscas arbetsuppgifter har bland annat varit förändringsarbete, analyser och utvärderingar, offentlig finansiering, strategisk kommunikation och påverkansstrategier. Hon har en djup kunskap om lokal och regional utveckling, näringslivsfrämjande insatser, etableringsfrämjande, innovationsutveckling, kulturmiljöfrågor. Hon har även arbetat många år med platsattraktion och möjligheter att knyta ihop utländska företag och aktörer med en lokal plats. Hennes kunskaper om hur omvärlden och särskilt hur EU påverkar samhällsutvecklingen har genom åren fördjupats tack vare olika uppdrag och förstärkts genom forskarstudier inom statsvetenskap. Francisca är en van talare med stark erfarenhet av strategisk kommunikation, planering och genomförande, inklusive moderatorskap, av en mängd konferenser, workshops. I sin roll har hon ett coachade arbetssätt och erbjuder även olika typer av coaching av individer. 

Francisca behärskar även flera språk: svenska, engelska, franska, tyska, spanska och studerar för närvarande koreanska.

Exempel på kunder

 • Tillväxtverket
 • Tillväxtanalys
 • Region Halland /Invest in Halland
 • High Coast Invest/Härnösands kommun
 • Invest in Jönköping/Region Jönköpings län
 • Malmö stad
 • SKR - Sveriges kommuner och regioner
 • RISE
 • AstaZero AB
 • Business Blekinge/Region Blekinge
 • Business Region Skaraborg
 • Region Västernorrland
 • Arkiv Sörmland
 • Arkiv Västernorrland
 • Naturskyddsföreningen
 • Företag på den globala marknaden

DETALJERADE UPPLYSNINGAR LÄMNAS PÅ BEGÄRAN

Utbildning


Jur.kand./LLM Master of Laws, Stockholms universitet 

Forskarutbildning, Statsvetenskap, Mittuniversitetet och Åbo Akademi 

Diplomerad Coach - ICF International Coaching Federation/Novus

Legitimerad besökshundsteam, Svenska Terapihundskolan

Arbetslivserfarenhet


Business Sweden

Regeringskansliet: EU-ordförandeskapet

Regeringskansliet: Näringsdepartementet

Riksantikvarieämbetet

Europeiska kommissionen, Bryssel

College of Europe, Brygge

Västernorrlands & Jämtlands representationskontor i Bryssel

PWC

EY

Hill & Knowlton

Ramböll Management

Svenska Ambassaden, Kenya

Stockholms stad

KOMPLETT CV LÄMNAS PÅ BEGÄRAN


unsplash